Đặc điểm Tất Chống Trơn Dài

  • Nylon, Spandex, cao su tự nhiên
  • 50cm – 55cm
1800 6749