Quả Bóng Futsal Galaxy

300,000 đ
Chọn size:

Đặc điểm Quả Bóng Futsal Galaxy

  • Bóng số 4
  • Da PU
  • 400 – 440g
  • 610 – 630mm
  • <3,8mm
  • 50 – 60cm
  • <15%
1800 6749