Quả bóng đá Fifa Spectro UHV 2.07

1,600,000 đ

Đặc điểm Quả bóng đá Fifa Spectro UHV 2.07

  • Bóng số 5
  • PU cao cấp + chống thấm
  • 125 – 130cm
  • <6%
1800 6749