Đặc điểm Tất chống trơn lửng

  • Nylon, Spandex, cao su tự nhiên
  • 30-35 cm

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TẤT CHỐNG TRƠN

1800 6749