Đặc điểm Giày Peak Ultra Light EW7207A

  • Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor
  • Đệm Phylon
  • Cao su Đặc, Peak Light RB
  • Cổ thấp
  • Indoor, Outdoor
  • Point Guard, Shooting Guard, Small Forward
1800 6749