Đặc điểm Giày Peak E91051A

  • Chất liệu Mesh, Da PU, Heel Counter
  • Đệm Phylon
  • Cao su Đặc, Peak Outdoor RB
  • Cổ trung
  • Outdoor
  • Mọi vị trí
1800 6749