Đặc điểm Giày Peak E91011A

  • Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor, Heel Counter
  • Đệm Phylon
  • Cao su Đặc
  • Cổ trung
  • Outdoor
  • Mọi vị trí
1800 6749