So sánh sản phẩm Vợt bóng bàn Butterfly Wakaba 2000 FL

Vợt bóng bàn Butterfly Wakaba 2000 FL

349,000 đ
Màu sắc
Vợt bóng bàn Butterfly Wakaba 2000 FL
So sánh các đặc tính sản phẩm
Loại cán vợt

FL

Số lớp

5 lớp

1800 6749