So sánh sản phẩm Giày Peak E91011AGiày Peak Terrence Romeo 1 EW8207A

Giày Peak E91011A

1,390,000 đ

Giày Peak Terrence Romeo 1 EW8207A

1,113,000 đ 1,590,000 đ
Màu sắc
Đen Xanh Đen
Xanh Đen Đen Trắng
So sánh các đặc tính sản phẩm
Thân giày/Upper

Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor, Heel Counter

Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor, Heel Counter

Đế giữa/Midsole

Đệm Phylon

Đệm Phylon, Tenacity Unit/Foot Hold

Đế ngoài/Outsole

Cao su Đặc

Cao su Đặc

Kiểu cổ giày

Cổ trung

Cổ thấp

Mặt sân phù hợp

Outdoor

Indoor, Outdoor

Vị trí đề xuất

Mọi vị trí

1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000
1800 6749