So sánh sản phẩm Giày Peak E91011AGiày Peak Streetball Master 2 E83221A

Giày Peak E91011A

1,390,000 đ

Giày Peak Streetball Master 2 E83221A

833,000 đ 1,190,000 đ
Màu sắc
Đen Xanh Đen
Đen Trắng Đen Đỏ Xanh Đen Đen Đỏ
So sánh các đặc tính sản phẩm
Thân giày/Upper

Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor, Heel Counter

Chất liệu Mesh, Da PU, P-Armor

Đế giữa/Midsole

Đệm Phylon

Đệm Phylon

Đế ngoài/Outsole

Cao su Đặc

Cao su Đặc, Peak Outdoor RB

Kiểu cổ giày

Cổ trung

Cổ trung

Mặt sân phù hợp

Outdoor

Outdoor

Vị trí đề xuất

Mọi vị trí

1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000 1190000
1800 6749