So sánh sản phẩm Giày Peak E91011AGiày Peak EW8220A

Giày Peak E91011A

1,390,000 đ

Giày Peak EW8220A

553,000 đ 790,000 đ
Màu sắc
Đen Xanh Đen
Trắng Đen Đen Đen Đỏ
So sánh các đặc tính sản phẩm
Thân giày/Upper

Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor, Heel Counter

Chất liệu Mesh, Da PU, Heel Counter

Đế giữa/Midsole

Đệm Phylon

Đệm Phylon

Đế ngoài/Outsole

Cao su Đặc

Cao su Đặc, Peak Revolve

Kiểu cổ giày

Cổ trung

Cổ trung

Mặt sân phù hợp

Outdoor

Indoor, Outdoor

Vị trí đề xuất

Mọi vị trí

Mọi vị trí

1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 790000
1800 6749