So sánh sản phẩm Giày Peak E91011AGiày Peak E91051A

Giày Peak E91011A

1,390,000 đ

Giày Peak E91051A

1,290,000 đ
Màu sắc
Đen Xanh Đen
Xanh Trắng Đen Đen
So sánh các đặc tính sản phẩm
Thân giày/Upper

Chất liệu Mesh, Chất liệu Knit, P-Armor, Heel Counter

Chất liệu Mesh, Da PU, Heel Counter

Đế giữa/Midsole

Đệm Phylon

Đệm Phylon

Đế ngoài/Outsole

Cao su Đặc

Cao su Đặc, Peak Outdoor RB

Kiểu cổ giày

Cổ trung

Cổ trung

Mặt sân phù hợp

Outdoor

Outdoor

Vị trí đề xuất

Mọi vị trí

Mọi vị trí

1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1390000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000 1290000
1800 6749