Đặc điểm Quả DHS 3 Sao 40+ (10 quả)

    Bóng được làm từ cenluloid với độ cứng và độ đồng đều cao.

    Thành bóng được thiết kế dày vừa đủ để bóng có độ nảy cao và xoáy sâu.

    Bóng đạt tiêu chuẩn thi đấu của Liên đoàn bóng bàn thế giới.

    1800 6749