Đặc điểm Quả 729 1 Sao 40+ (10 Quả)

    Sản phẩm quả bóng bàn của 729 được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng và mẫu mã.

    Bóng không có mối nối, được làm từ nguyên liệu cenluloid, có độ cứng và độ nảy ổn định, đạt tiêu chuẩn tập luyện.

    1800 6749