Đặc điểm Giày Peak EW8220A

  • Chất liệu Mesh, Da PU, Heel Counter
  • Đệm Phylon
  • Cao su Đặc, Peak Revolve
  • Cổ trung
  • Indoor, Outdoor
  • Mọi vị trí
1800 6749