Đặc điểm Giày Peak E62791A

  • Chất liệu Mesh, Da PU
  • Đệm Phylon, Tenacity Unit/Foot Hold
  • Cao su Đặc, Easy Move
  • Cổ trung
  • Indoor, Outdoor
  • Mọi vị trí
1800 6749