Đặc điểm Giày Promax PR 17009

  • Da PU, Vải Mesh, Định hình gót
  • Đệm Phylon
  • Cao su tổng hợp
  • Form thường
1800 6749